Мелница

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Мелница /

В публикациите на специалистите върху турските данъчни регистри от XVII в.,както и в документите от времето на  Руско – турската война от 1828 – 1829 г., старото име на селото се срещало почти без промени като Дерменлъ,Дермен дере или Дермен дереси. Буквално преведено Дермен дере означавало воденична река задвижвала много воденици и тепавици. Селото носело […]