Маломирово

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Маломирово /

Според изследванията на Р. Стойков, Е. Грозданова и Ат. Христов върху турските данъчни регистри от XV – XVII в. старото име на селото се срещало в различни форми – Хамбарли, Амбарлу,Хамбарлъ, Амборли и Амбар. В различни транскрипции било отбелязано и в документите от XIXв. като Гамбурли, Амборли и Хамбар. Очевидно обаче, че зад тези имена […]