НЧ “Развитие – 1893 г.” гр. Елхово

Предлага:

Отдава под наем:

–          зрителна зала за театри, концерти, спектакли и други мероприятия с 500 седящи места – 100 лева

–          малка зала за конференции, срещи, беседи и други с до 80 седящи места – 50 лева

–          главно фоайе за изложби, базари и мероприятия – 50 лева

–          озвучаване и осветление на мероприятие в зрителна зала – 50 лева

–          цялостна организация на гостуващи състави – 20% от продажбата на билети, но не по-малко от 100 лева

–          отопление в залите – 20 лева на час

Такси:

Годишна такса – библиотека:

–          работещи – 5 лева

–          ученици, студенти и пенсионери – 3 лева

Платени школи към читалището:

–          школа по китара – 15 лева месечна такса

–          школа по приложни изкуства – 15 лева месечна такса