Профил на купувача

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно читалище „Развитие – 1893“, ул. „Родопи“ №1, За: Мария Василева Какърова – Председател; Снежана Христова Делчева – Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 089 7958133, E-mail: chit_elhovo@abv.bg Място/места за контакт: Народно читалище „Развитие – 1893“ Елхово Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.razvitie1893.com/. Адрес на профила на купувача: https://www.razvitie1893.com/. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО […]

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно читалище „Развитие – 1893“ Елхово, ул. „Родопи“ №1, За: Мария Василава Какърова – Председател; Снежана Христова Делчева – Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 0897 958133, E-mail: chit_elhovo@abv.bg Място/места за контакт: Елхово, НЧ „Развитие – 1893“Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.razvitie1893.com/.Адрес на профила на купувача: https://www.razvitie1893.com/. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на […]

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Нрародно читалище „Развитие – 1893“, ул. „Родопи“ №1, За: Мария Василева Какърова – Председател; Снежана Христова Делчева – Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 0895 771862, E-mail: chit_elhovo@abv.bg Място/места за контакт: Народно читалище „Развитие – 1893“ ЕлховоОсновен адрес на възлагащия орган/възложителя:  https://www.razvitie1893.com/.Адрес на профила на купувача: https://www.razvitie1893.com/. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на […]