ПРЕДИ ГОДИНИ ……

Битовите състави към читалището са свързани с имената на бай Демир Колев – кавалджия и Михо Дянев – гайдар. Всъстава са влизали още Костадин Василев – гъдулар и Христо Владев – тъпан.

Още в старото читалище те изграждат кръжок за народни инструменти. Едни от първите ученици са Георги Георгиев – гайда, Стоян Маджуров – гайда, Николай Демирев – кавал, Иван Братушков – кавал, а след това специализира кларинет, Васил Костадинов – гъдулка и други.

С всяка изминала година битовата самодейност, и особено детският състав, усъвършенства и разнообразява своята дейност и взема активно участие в провежданите градски и окръжни прегледи на художествената самодейност, както и в национални прегледи и събори.

Дълги години ръководител на кръжока е бай Демир Колев, с помощници Михо Дянев и Костадин Василев. С откриването на сегашната читалищна сграда дейността на битовия самодеен състав  и кръжочни форми към него се разрастват. Разкрива се младежки народен оркестър, с ръководител Демир Колев.

От 1980 г. детският битов самодеен състав прераства вече в младежки, с ръководители Георги Георгиев и помощници Гешо Гешев, Димитър Халачев, Николай Демирев, Минко Нанев, Христо Чавдаров. Индивидуални награди са печелели: ДЕмир Колев – оредн „Кирил и Методий”; Елена Попова – народна певица – златни медали от всички фестивали, в които е участвала; Христо Пасков – сребърни и златни медали; Гешо Гешев – златен медал от Копривщица и IV републикански фестивал;

Николай Демирев – сребърен ведал от Копривщица и златни медали от републикански фестивли. Минко Нанев – златен медал от Копривщица.

През 1980 г. към читалището се създава трио от народни инструменти – кавал, гайда и тамбура, под името „Тракийска тройка” с ръководител Гешо Гешев. Триото има множество златни медали от различни фестивали.

Много са били проявите на битовата самодейност, свързани с обичаите и вярванията на местното население – Коледуване, Лазаруване, Заговезни, Седенки.