Кирилово

23/10/13

Женитба

23 октомври 2013 / Публикувано в Кирилово /

Село Кирилово – Женитба

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Кирилово /

Почти във всички изследвания върху произхода на старите турски имена на селищата в ямболския край днешното с. Кирилово било споменато като Йенибеглий или енибеглий. Изключение правят само публикациите на Р. Стойков, според който в регистъра от 1609 г. то било отбелязано като Бекил беглу, и на Е. Грозданова, според която през XII в. носело името […]