Читалище „Развитие-1893“ в гр.Елхово /до 1925 г.Казълагач/ е основано на 3 февруари 1893 г.като дом за извънкласно четене и народополезни знания. Негови ентусиазирани учредители са Георги Пенчев, Дянко Георгиев, Димитър Вълканов, Кръстю Върбанов, Иван Белев, Екзархов, Атанас Константинов, Георги Попов-адвокат, свещеник Върбан Върбанов, Матей Пренаров-началник  ПТстанция, Иван Желязков – кмет на Казълагач и учителите Тютюнджиев, Домбалакова и Драганова. Дейността в първите три десетилетия от създаването му се е развивала предимно в частни помещения. На 13 септември 1925 г. по план на инж. Георги Кожухаров   – техник при Околийското инженерство е положено началото на строежа на първата собствена сграда на читалището /киното/, в което с доброволен труд участва местното население.

Днешната сграда на читалище „Развитие-1893“ по проект на арх. Дубовик е открита за дейност на 27 април 1969 г. Тя разполага с по – малък салон за провеждане на делови  срещи и съвещания, репетиционна зала, гримьорна, обширна сцена, снабдена с технически съоръжения за бързата смяна на декорите, зрителен салон с 530 места, библиотека и читалня и др. В библиотеката се съхраняват над 52 хил. тома художествена и справочна литература, а броят на регистрираните читатели надминава 1 200. Разнообразната дейност на читалищните формирования в сферата на любителското творчество внася своя принос за обогатяване на културния живот в града и общината. С най-дълголетни традиции и успехи сред тях са театралният колектив, хорът за обработен фолклор, групите за стари градски песни и за автентичен фолклор, оркестър за народна музика,а  отскоро танцов клуб „Цветница“ , арт студио , школа за приложни изкуства „Спектър”, школи по китара и  гайда,  група за народно пеене „Елховски славеи”.

Гордеем се, че актьори като Велко Кънев, Антон Карастоянов, Михаил Михайлов, Николай Вълканов, Стоян Гъдев и др. са направили първите си стъпки на наша сцена.