Пчела

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Пчела, Раздел /

      Според публикациите,посветени на турските данъчни регистри, старото име на селото се срещало най – вече през XVII в. в различни форми. Според Е. Грозданова то носело името Йеникьой,както и Йеникьой-и Чатал, а според Р. Стойков – Дербент Джитал. В документите от времето на Руско – турската война през 1828 – 1829 г. […]