Певческата група за автентичен фолклор при читалище „Развитие-1893”, град Елхово с ръководител Пенка Кючукова, е създадена през октомври 2003 година. Групата има за цел да открива, научава и разпространява по различен начин песните, които са били изпълнявани от нашите бащи и майки, баби и дядовци.

Българската народна песен е събрала мъдростта на поколенията и все по-често ни разкрива богатството на една неписана история. Тя е непресъхващ извор на знания и опит. Всеки човек може да извлече много поуки от нея за любовта, приятелството, семейно-битовите отношения. В народната песен е отразено цялото величие на народа ни, неговите стремежи, борби и блянове за по-добър живот.

Всичко това се осъзнава от самодейците, които участват в певческата група за автентичен фолклор и те са изключително отговорни и ангажирани. Проведени са редица мероприятия за разкриване богатството на местния фолклор. Организират се посещения в етнографския музей, организират се срещи със самодейци за спомени и преживявания от миналото, посещения на възрастни хора, които са обичали и пели народни песни. В репертоара на групата има много песни от родния край, като голяма част от тях са представени пред обществеността по различни поводи.

Неведнъж групата се е представяла достойно на редица  художествени прегледи, на които популяризира  елховския край. През 2004 година в град Ямбол групата е отличена с грамота и парична награда. През 2005 година има участие в град Копривщица на 9-я национален фестивал на българското народно творчество и колективът се завърна с грамота. През 2006 година след участие на 15 годишния юбилей на художествената самодейност и международен фолклорен фестивал на пенсионерските организации, проведен в НДК София, групата се завърна с грамота. През същата 2006 година певческата група участва на фестивал на старата градска песен в град Пловдив „Нежни чувства” като отличието е ЛАУРЕАТ и грамота. На конкурса „Славееви нощи” певческата група получи втора награда и  парична награда. В град Дряново – грамота, град Шивачево за 9 май, Ямбол, Казанлък – грамоти.

Водени от мисълта, че песента е подобна на усмивката, която на свой ред възбужда възвишени, творчески човешки чувства и поставя човека в нова ситуация, певиците от групата с ръководител Пенка Кючукова реши да представи поне частица от богатият си репертоар пред своите съграждани по-случай 10 години от създаването й и 120 години от създаването на читалището в града ни. Пеенето е един по-висок и човешки начин на общуване между хората, тя е здраве, дълголетие, безсмъртие.