Гранитово

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Гранитово /

За първоначалното възникване и заселване на селището липсват писмени източници. За това се съди от предания и легенди, разказвани от поколение на поколение. Според тях, преди още османците да завладеят България, най-старото селище, се е намирало в местността Кукорево, на около 3-4 км на изток от сегашното Гранитово. Населението на това селище е живяло в […]