123ШКОЛА ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СПЕКТЪР”
ЗА УЧЕНИЦИ

В ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1893”

Вторник и четвъртък от 15.30 часа
в репетиционната зала на читалището

Очакваме всички желаещи!

Ръководител на школата Стоян Нейчев

За връзка и повече информация: 0876257758