Изгрев

21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Изгрев /

В публикациите, посветени на селищните имена в Ямболския край от XVв.  до Освобождението, селото било споменато многократно почти с едно и също име – Хасанбейлий, Хасанбеглий и Хасан беглу. В документите от времето на Руско – турската война през 1828 – 1829 г. било отбелязано в руска транскрипция като Гасан бегли. Според споменатото вече предание, […]