Елхово

16/10/13

Коледа

16 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

Коледата е голям зимен новогодишен езически празник, По-късно свързан с християнската черква и Рождество Христово. Коледарите са първите вестители на радостното събитие.Въпреки религиозното начало на този празник, никой млад човек не мисли за това в този светъл ден. Коледата е празник на младостта, радостта и веселието.  На коледната вечер се отправят много песни и пожелания […]

16/10/13

Бъдни вечер

16 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

Бъдни вечер (24. XII) се празнувал с обред почти , еднакъв за цялата страна. На трапезата се поставяли разнообразни постни яденета: сърми с ориз (гушки), фасул, грах, туршия, варено жито, петмез с корички от тиква (рачел), саралия (постна сладка баница), ошав и др. Различията в Елховско днес вече изчезнали, били  в подхода към празнуването и […]

16/10/13

Празници и обичаи

16 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

Празниците на нашите прадеди възникнали в зависимост от стопанския календар, свързан със земеделието и скотовъдството. Грижата за ниви и градини, започването на сеитбата наесен и пролет, пускането на добитъка на паша, ожънването на първия сноп, мерките за здраве на хора и добитък, началото на годишните времена — това са опорните точки на народните  традиции. Въз […]

11/10/13

Етимология на името Елхово

11 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

В хрониките на Х.Саадеддин от края на XIV в. селището било споменато като  Казълагач Йениджеси /55,с.40-41/. Според публикациите на Р.Стойков и Е.Грозданова било отбелязано с единичните имена Йениджеси или Казълагач / 12,с.116;52/. В останалите публикации фигурирало с двойното име Казълагач Йениджеси и Йениджеси- и Казълагач / 13,с.108,116,55,с.43/. В документите от XIX в. изследователите го срещали […]

11/10/13

История на град Елхово

11 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

Елхово е град с многовековна история. Разположен на река Тунджа, той споделя съдбата на останалите селища по бреговете на реката, което е под влияние на благоприятните условия за развитие – равнинен релеф, мек климат, обилни водни ресурси, плодородна почва, близост до големи административни центрове, а също на транспортно-географското положение на града, тъй като през него […]