21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Изгрев /

В публикациите, посветени на селищните имена в Ямболския край от XVв.  до Освобождението, селото било споменато многократно почти с едно и също име – Хасанбейлий, Хасанбеглий и Хасан беглу. В документите от времето на Руско – турската война през 1828 – 1829 г. било отбелязано в руска транскрипция като Гасан бегли.

Според споменатото вече предание, селото било основано от единия от напусналите с. Гючбейлер бейове – Хасан бей и носело неговото име. Продължително време то било седалище на каймакам,т.е. околийски център.

Новото име , дадено му с министерска заповед от 9 август 1934 г. нямало нищо общо със старото, а било свързано с местоположението на селото. Тъй като било разположено на такова място, което първо се огрявало от слънцето, било наименовано Изгрев.

 

Из „етимология на селищните имена в Ямболския край“.