21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Пчела, Раздел /

 

 

 

Според публикациите,посветени на турските данъчни регистри, старото име на селото се срещало най – вече през XVII в. в различни форми. Според Е. Грозданова то носело името Йеникьой,както и Йеникьой-и Чатал, а според Р. Стойков – Дербент Джитал. В документите от времето на Руско – турската война през 1828 – 1829 г. било отбелязано като Чаталкьой, а по време на Освобождението като Четалово.

За отличаване от другите селища, носещи името Йеникьой,към това име било прибавено допълнението Чатал, което в буквален превод означавало вила, а в преносен – разклон. Според д-р С. Табаков, както и според сборника „Българско село”,то било свързано с местоположението му между двата потока на Дервентската река. При внимателно вглеждане в името Дербент Джитал може да се допусне, че то било свързано с разклонението на минаващия през селото проход. В навечерието на Освобождението останалите имена отпаднали и селото започнало да се нарича само Читалово.

При масовото преименуване на селищата през 1934 г. с министерска заповед от 9 август му било дадено името Раздел,което е сполучлив превод на старото име.