21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Кирилово /

Почти във всички изследвания върху произхода на старите турски имена на селищата в ямболския край днешното с. Кирилово било споменато като Йенибеглий или енибеглий. Изключение правят само публикациите на Р. Стойков, според който в регистъра от 1609 г. то било отбелязано като Бекил беглу, и на Е. Грозданова, според която през XII в. носело името Бей бейли.

Някои изследователи разглеждат Ени като лично име и считат, че селото носело името на един от бейовете, напуснали с. Гючбейлер и станал негов собственик. В сборника „Българско село” се сочи, че Йени или Ени означавало нов бей и го свързвали със същото предание.

Селото носело това име до 1934 г., когато с общата заповед от 9 август за преименуване на селищата в страната, му било дадено името на славянския първоучител Св. Кирил – Кирилово.