21/10/13

Пролетно – летни обичаи

21 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

Лазаруване

Това са обичаи, свързани със събуждането на природата от зимния сън, усилена полска работа, радост от първата реколта, най- характерни са лазаруването, Гергьовден и джамалото.

Лазаруването се предшествувало от усилена подготовка- приготвяне на костюми и заучаване на песни. През великденските пости момите бързали да ушият сукманите си, за да могат на Връбница ( Лазаровден) да бъдат готови с новите си промени. Наред с това  всяка сряда и неделя се събирали на зелените морави, където се учели да играят и пеят. Най- личната и добре подготвена мома се избирала за ръководител на групата-  „драгоманка” в Елхово, „бояница” в Маломирово, Бояново, Чернозем, Мелница и др.

Лазарките с еорганизирали в групи (лазар) от по 15- 20 момичета, в зависимост от авторитета на драгоманката или бояницата. Пет- шест момичета от така формирания лазар, придружени от ергени , в съботния ден рано сутринта преди изгрев слънце ходели да кършат върба. На път за върба пеели песента:
Тръгнали са ми четири моми,
Добро ле, моме и-и-и-и,

Четири моми, четири дружинки…

Върба да кършат, върба да ломят…
На следващия ден, неделя ( Връбница) , момите отивали да иргаят на мегдана лазарски хора под такта на песните. Пеели две по две, или четири по четири. Драгоманка (Елхово) повеждала хорото с песента:

Ой Лазаре, Лазаре

Добре дошъл, Лазаре,

Със зелена върбица

И червена бъклица.

Дано не си забравил

за момите- по ерген,

на булките- рожбица,

на старите- ракия,

на децата- кундурки.

Ой, Лазаре, Лазаре,

Добре дошъл, Лазаре.

Когато свършела с песента, тя притичвала през хорото с кърпа  в ръкаи я слагал на рамото на най- тачения възрастен мъж в селото. Лазарките изпявали в негова чест песен с благопожелания към цялото му семейство. След това момата се отправяла към друг  от присъствуващите и така до вечерта. Цял ден лазарките пеели и играели. Пеели за всеки ерген и изгората му, порицавали някого, присмивали се и т.н . Привечер драгомнакта повеждала хорото към дома си. Там също играели, след което проверявали получените пари и подаръци. На другия ден драгоманката приготвяла богат обяд с рибена гозба за дружките си.