– I награда – НЧ „Възраждане – 1930“ с. Изгрев
– II награда – Ивана Генова от гр. Елхово
– III награда – НЧ „Христо Ботев – 1935“ с. Пчела
– Специална награда на Дом за стари хора с. Чернозем
– Специална награда на НЧ „Съгласие – 1928“ с. Гранитово
– Награда за най-сладка локумена баница – НЧ „Кирил и Методий – 1962“ с. Мелница
– Награда за най-оригинална рецепта – НЧ „Паисий Хилендарски – 1936“ с. Малък Манастир
– Награда за автентична баница – НЧ „Съгласие – 1930“ с. Кирилово
– Награда за най-вкусна пита – НЧ „Г. С. Раковски – 1922“ – с.Раздел
– Награда за традиционни тестени изделия – НЧ“Пробуда-1926“-село Маломирово