24/10/13

Лазарски песни

24 октомври 2013 / Публикувано в Елхово /

ЛАЗАРСКИ ПЕСНИ

В Елховския край тези песни се отличават с особен лиризъм.Най-хубавата мома, наречена бояница, водела Лазара:

Жа излязат малки моми,

малки моми и големи,

жа направят вито’оро,

вито’ оро не сключено,

и жа гледат коя мома,

коя мома най-юбава.

Янка мома най-юбава,

тя жа стане бояница.

Я излез, Радо ле,

че майка ти иде,

ръченик ти носи

ръченик за лазар

лазара да водиш,

водиш и възвиваш. (Елхово)

Този пролетен момински обичай олицетворявал кра­сотата, постигната не само с пъстротата на моминското облекло, но и с многообразието на лазарските песни, отразяващи копнежа за любов и женитба:

По-драго ли тий, Руске ле,

либе да имаш, Руске ле,

братец да нямаш, Руске ле.

По-драго ми е, Руске ле,

братец да’ нямам, Руске ле,

либе да имам, Руске ле.

 

Голяма била благодарността на мъжа към вярната си съпруга:

Похвали се млад Стоян,

че има булче убаво,

убаво, итро, разумно,

без него врата не отваря,

без него вънка не излява.

Особен жанр от лазарските песни отразявал задъл­жителната военна служба след войните. В песните Какво се белее“ (с. Маломирово), „Стояновата майчица“ (с. Добрич), „Разигра се Бяло море“ и други се пеело за копнежа на войника по родния край.

Както коледарските, така и лазарските песни имали различно предназначение: за мома, войник, граматик и др. Всички прокънтявали из селските дворове като пролетен поздрав и винаги завършвали с пожеланието: „Туй ти наздраве“.