21/10/13

Етимология на името

21 октомври 2013 / Публикувано в Лесово /

Според д-р С.Табаков селото било старо, съществувало още по времето на Втората българска държава. От публикациите на специалистите се вижда, че през XIV – XV в. селото носело различни имена – Урумлий,Арак Упулму, и Урумбейли. В годините та Руско – турската война през 1828 – 1829 г. било отбелязано като Урумбеглий – име, което се запазило и след Освобождението.

В основата на горните имена,включително и на Упулму, лежало съществителното урум, което в превод означавало гръцки, а арак – разграбване, грабеж, и вероятно било свързано с грабежите на турците по време на завладяването му.

Според народното предание, записано д-р С.Табаков,селото било владение на грък,който по – късно бил потурчен и станал турски бей. Според сборника „българско село” в селото се провело състезание между трима братя турци и победителят Урум бей станал владетел на селото,което получило неговото име.

Селото носело името Урумбеглий до 1934г. ,когато с министерска заповед то 9 август било преименувано на Лесово, което вероятно било свързано със заобикалящите го вековни гори.

Лесово – песни